Unieke non-nucleaire stroom- en dichtheidsmeting

Unieke non-nucleaire stroom- en dichtheidsmeting

Dit jaar is de eerste Bell Process Instrumentation (BPI) unit gebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van non-nucleaire dichtheidsmeting. Hierin bepaalt de combinatie van stroomsnelheid- en dichtheidsmeting de productie van vast materiaal per tijdseenheid. Bijzonder is dat de BPI dit doet zonder nucleaire bron waardoor veel vergunning- en papierwerk wordt bespaard.
Een andere feature is de verbinding met het mobiele netwerk. Over het netwerk wordt live gecommuniceerd met de ontwateringsinstallatie waardoor er zeer effectief gewerkt kan worden. Je weet immers hoe veel water en hoe veel vaste stof eraan komt. Via het netwerk kunnen gegevens op computer, tablets en smartphones (bijvoorbeeld in de cabine van een kraan of op kantoor) gemonitord en gelogd kunnen worden voor de voortgang van het project.
De operators van de BPI krijgen in het werk een eendaagse training.

PTS is er trots op de verbinding met het mobiele netwerk voor Bell Dredging gerealiseerd te hebben.